• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • 1510901363-rv7.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ระดับประเทศ

 • 1510898774-rv7.jpg

  โรงเรียนพัทลุงได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษาภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • 1113.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย

 • S__33472539.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 1501141513-gtjp2.jpg

  โรงเรียนพัทลุง ขอแสดงความยินดีกับนายถิร ขุนรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7

 • 12.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ประจำปี 2560

 • 11.jpg

  โรงเรียพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลนครตรังแชมป์เปี้ยนชิพ

 • 88.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

 • 1491193243-4.jpg

  โรงเรียนพัทลุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน

 • 1491188544-115826_3.jpg

  โรงเรียนพัทลุงแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน